کابینت

Δنمونه های اجرا شده کابینت با ام دی اف بافتدار و طرح چوبΔ

 

Δنمونه های اجرا شده کابینت با ام دی اف هایگلاس (براق )Δ

 

نمونه های اجرا شده کابینت ممبران (کلاسیک)